ربیعی ، دولت و مجلس ، اسرائیل
هشدار جدی ربیعی به دولت و مجلس / نباید هر روز برای مردم لباسی تنگ تر از قبل دوخت / شادی را از مردم نگیرید ۲۱ آبان ۱۴۰۲

هشدار جدی ربیعی به دولت و مجلس / نباید هر روز برای مردم لباسی تنگ تر از قبل دوخت / شادی را از مردم نگیرید

تحولات اجتماعی، نهادی، تغییرات ارزشی و سبک‌های زندگی تغییر یافته و مطالبه ‌شده نه مطلقا خارجی‌ساز هستند و آنانی که زیستی همراه با تغییرات را خواهانند و به سیاست‌های داخلی و خارجی ما معترض بوده و به عقب‌ماندگی‌های کشور اعتراض دارند فرزندان همین سرزمین هستند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi