رسانه های ایرانی
انتقاد از تعیین تکلیف سفیر روسیه برای رسانه‌های ایرانی ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

انتقاد از تعیین تکلیف سفیر روسیه برای رسانه‌های ایرانی

حقوق ایرانیان و رسانه‌های ایرانی متعلق به خودشان است و سفیر اجازه ندارد در جهت تحدید حقوق رسانه در آن مداخله کند. اینکه مردم از چه رسانه‌ای استفاده کنند، یا رسانه‌ها در اخبار خود چه واژگانی به کار ببرند، در زمرۀ حقوق اساسی ملت است. دولت داخلی هم نمی‌تواند به مردم بگوید چه بخوانند یا رسانه‌ها چه بنویسند، چه رسد به سفیر روس.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi