رسایی ، انتخابات ، ردصلاحیت
حمله روزنامه سپاه به رسایی : هم از تعهد بی بهره ای هم از تخصص ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

حمله روزنامه سپاه به رسایی : هم از تعهد بی بهره ای هم از تخصص

رسایی در دوره‌ای که نماینده مجلس بود هم در یک تقابل تفرقه‌افکنانه با حدادعادل، وارد ماجرای تغییر ریاست مجلس شد که بتواند رئیس جمهور وقت را راضی کند، اما رئیس‌ مجلس جدید او و همفکرانش را دور زد و کار به جایی رسید که او نتیجه کارش را نپذیرفت و یک بازی سیاسی ساده را هم نتوانست درک کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi