رشیدی کوچی،چای دبش،رئیسی
رشیدی کوچی خطاب به رئیسی: از چای دبش چه خبر؟ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

رشیدی کوچی خطاب به رئیسی: از چای دبش چه خبر؟

نماینده مجلس، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: از فساد ‎چای دبش چه خبر؟ نصفش در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودید و نصف دیگرش زمانی که رئیس قوه مجریه بودید اتفاق افتاد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi