روزنامه کیهان
بازجویی از افرادی که درباره مسمومیت‌ها نوشتند! ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

بازجویی از افرادی که درباره مسمومیت‌ها نوشتند!

روزنامه کیهان نوشت: اقدام هماهنگ رسانه‌های زنجیره‌ای غربگرا در متهم کردن نظام و نیرو‌های مذهبی و ضمناً تبرئه دشمنان ملت ایران از دخالت در فتنه «مسموم‌سازی»، این گمانه را که سرویس‌های جاسوسی بیگانه پشت سر سناریوی اخیر قرار داشته‌اند، تقویت کرده است.

واکنش کیهان به اظهارات رابرت مالی: برجام بی‌برجام. نخود، نخود، هرکه رود خانه خود! ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

واکنش کیهان به اظهارات رابرت مالی: برجام بی‌برجام. نخود، نخود، هرکه رود خانه خود!

کیهان روزنامه حامی دولت در واکنش به اظهارات رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران که گفته بود حتی اگر با ایران به توافق هم برسیم نمی‌توانیم در‌باره برخورد دولت بعدی آمریکا با این توافق تضمین بدهیم، نوشت که ما که از اول گفتیم برجام مُرده و باید جسدش را دفن کرد تا عفونت آن در فضا پراکنده نشود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi