زاکانی ، قطع درختان ، شهرداری منطقه یک
شهرداری قالیباف نتوانست؛ شهرداری زاکانی توانست / قطع درختان پارک برای احداث پارکینگ طبقاتی ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

شهرداری قالیباف نتوانست؛ شهرداری زاکانی توانست / قطع درختان پارک برای احداث پارکینگ طبقاتی

مأموران شهرداری منطقه یک تهران ساعت ۲ بامداد یکشنبه نسبت به قلع و قمع درختان داخل پارک و فضای سبز چیذر اقدام کردند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi