زمین خواری
در سند واگذاری زمین، اثر انگشت کاظم  صدیقی وجود دارد؛ امضا نیست که جعل شده باشد ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

در سند واگذاری زمین، اثر انگشت کاظم صدیقی وجود دارد؛ امضا نیست که جعل شده باشد

کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت: در سند واگذاری زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به مؤسسۀ پیروان اندیشه‌های قائم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم صدیقی وجود دارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi