سازمان ملل، شکایت رسمی عراق
شکایت رسمی عراق از ایران به شورای امنیت و سازمان ملل ۲۷ دی ۱۴۰۲

شکایت رسمی عراق از ایران به شورای امنیت و سازمان ملل

وزارت خارجه عراق بامداد چهارشنبه خبر داد که شکایت رسمی علیه ایران را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi