سازمان هواشناسی،تعییرات اقلیمی
رئیس سازمان هواشناسی: ایران بیشتر از سایر کشور‌های خاورمیانه تحت تاثیر تبعات تغییر اقلیم قرار گرفته ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

رئیس سازمان هواشناسی: ایران بیشتر از سایر کشور‌های خاورمیانه تحت تاثیر تبعات تغییر اقلیم قرار گرفته

سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی با تاکید بر این که ایران بیشتر از متوسط جهانی و حتی بیش از سایر کشور‌های خاورمیانه تحت تاثیر تبعات تغییر اقلیم قرار گرفته است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi