سازه لوکس
استخدام بانوان در مشاغل سخت و فنی ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

استخدام بانوان در مشاغل سخت و فنی

قدیم تر فرهنگ ایران و ایرانی به این صورت بود که کار خانمها همیشه در خانه خلاصه می شد. یعنی یک خانم به صورت نرمال یک خانم خانه دار بود.

logo-samandehi