سانتریفیوژ
علی مطهری: طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

علی مطهری: طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده

نایب رئیس مجلس دهم نوشت: پافشاری امروز مسئولان بر تضمین و راستی آزمایی و اتمام مسائل پادمانی بجا و لازم است، ولی اصلا نباید به اینجا می‌رسیدیم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi