سایت دولت
سایت وابسته به دولت: قطعی اینترنت همچنان ادامه دارد ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سایت وابسته به دولت: قطعی اینترنت همچنان ادامه دارد

اینترنت از غروب روز گذشته با قطعی سراسری روبرو شده و همچنان این قطعی ادامه دارد. گفته می شود این قطعی در اینترنت های همراه به وجود آمده و اینترنت های خانگی قطعی ندارند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi