سبد معیشتی
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران؛ ۱۱.۵ میلیون تومان ۱۶ آبان ۱۴۰۰

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران؛ ۱۱.۵ میلیون تومان

قرار بود در جلسه شورای عالی کار، راهکارهای تقویت قدرت معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیرنقدی به بحث گذاشته شود. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با ایسنا، به تشریح جزئیات این نشست پرداخت و گفت: در خصوص پیشنهاد غیر نقدی […]

logo-samandehi