سد سازی ترکیه
انتقاد ایران از سدسازی ترکیه و هشدار به طالبان درباره حقابه هیرمند ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

انتقاد ایران از سدسازی ترکیه و هشدار به طالبان درباره حقابه هیرمند

وزیر امور خارجه با اعلام نارضایتی از نحوه همکاری هیأت حاکمه موقت افغانستان در مورد هیرمند گفت: مسئله حقابه ایران یکی از مصادیق راستی‌آزمایی نسبت به نحوه تعامل ایران و افغانستان است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi