سریال خدمات دولت،وضعیت اقتصادی
تصاویر گویاست؛ سریال لازم نیست! ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

تصاویر گویاست؛ سریال لازم نیست!

تصاویر روشنی از وضعیت اقتصادی مردم پیش‌روی دولت است؛ سکانس‌هایی درام از یک فیلم بلند که ساخت آن در ذهن مردم حدودا سه سال به طول انجامیده.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi