سفیر روسیه
انتقاد از تعیین تکلیف سفیر روسیه برای رسانه‌های ایرانی ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

انتقاد از تعیین تکلیف سفیر روسیه برای رسانه‌های ایرانی

حقوق ایرانیان و رسانه‌های ایرانی متعلق به خودشان است و سفیر اجازه ندارد در جهت تحدید حقوق رسانه در آن مداخله کند. اینکه مردم از چه رسانه‌ای استفاده کنند، یا رسانه‌ها در اخبار خود چه واژگانی به کار ببرند، در زمرۀ حقوق اساسی ملت است. دولت داخلی هم نمی‌تواند به مردم بگوید چه بخوانند یا رسانه‌ها چه بنویسند، چه رسد به سفیر روس.

از نقش بستن پرچم چین بر برج آزادی تا گستاخی سفیر روسیه؛ چرا دولت سکوت کرده؟ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

از نقش بستن پرچم چین بر برج آزادی تا گستاخی سفیر روسیه؛ چرا دولت سکوت کرده؟

با گذشت چند روز از رسانه‌ای شدن ادای احترام سفیر روسیه در تهران به بنای یادبود گریبایدوف، سفیر مقتول دربار روسیه تزاری در کشورمان و اعتراضات فراوان مطرح‌شده به این اقدام نامتعارف، هنوز وزارت امور خارجه کشورمان واکنشی به این واقعه نشان نداده است!

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi