سقف پرداخت
سقف پرداخت‌ در سامانه‌های بانکی افزایش یافت/ جزییات ۲۰ دی ۱۴۰۰

سقف پرداخت‌ در سامانه‌های بانکی افزایش یافت/ جزییات

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستور پرداخت پایا را به ۱۰۰ میلیون و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد.

logo-samandehi