سوژه
صحبت‌کردن رئیسی دوباره سوژه شد ۰۴ آبان ۱۴۰۱

صحبت‌کردن رئیسی دوباره سوژه شد

تغییر لحن و استفاده چند باره از کلمه «منطقه، تمدن و جلوه» در چند ثانیه سخنرانی رئیس جمهور باعث واکنش کاربران به این سخنرانی شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi