سویه های انفلوآنزا ، انفلوآنزا
این سویه های آنفولانزا در ایران در گردشند ۲۲ آبان ۱۴۰۱

این سویه های آنفولانزا در ایران در گردشند

مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوآنزا و استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه امسال آنفلوآنزا شیوعش را در ایران خیلی زود آغاز کرد، گفت: در حال حاضر ویروس غالب در کشور، آنفلوآنزا است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi