سیاستمداران
ماجرای سیاستمداران آویزان به فوتبال ۱۳ آذر ۱۴۰۱

ماجرای سیاستمداران آویزان به فوتبال

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای فوتبال با شکست تیم ملی در آخرین بازی تمام شد، ولی تجربه مهمی بود و نشان داد که چگونه مساله‌ای که باید به وحدت و همگرایی جامعه کمک کند، موجب نقار و تشدید شکاف‌ها شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi