شرکت های پیمانکار
مهاجرت ۲۰۰۰ پرستار از ایران در یک سال گذشته ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

مهاجرت ۲۰۰۰ پرستار از ایران در یک سال گذشته

دبیرکل خانه پرستار کشور گفت: در حالی که هم اکنون کشور به جذب حداقل هزار پرستار نیاز دارد، در یکسال گذشته حدود ۲ هزار پرستار از کشور مهاجرت کردند.

logo-samandehi