شهدای عشایر
اینکه می گویند مسئولان اداره کشور را بلد نیستند، کار‌ بدخواهان است ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اینکه می گویند مسئولان اداره کشور را بلد نیستند، کار‌ بدخواهان است

رهبر انقلاب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش‌بینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه‌های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: القاء بی‌آینده‌گی، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کار‌های بدخواهان ایران است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi