شهرداری تنکابن
نگاهی به پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۱ شهرداری تنکابن ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

نگاهی به پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۱ شهرداری تنکابن

شهر تنکابن از دیرباز همیشه مقصد گردشگران بوده چرا که دارای مواهب الهی بیشماری بوده مواهبی همچون رودخانه زیبای چشمه کیله که از سلسله رشته کوه البرز و از کوه های علم کوه و تخت سلیمان سرچشمه میگیرد و با عبور از هسته مرکزی شهر ، فضای شهری را به دونیمه شرقی و غربی تقسیم میکند 

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi