شکست اقتصادی
۱۶ شکست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی ۰۶ آذر ۱۴۰۱

۱۶ شکست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی

این گزارش به بررسی عملکرد دولت سیزدهم در رابطه با چند پارامتر و گرانیگاه اقتصادی از جمله بازار مسکن، ارز، تورم، فساد، نفت و ... می‌پردازد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi