صحن علنی مجلس
طرح صیانت با رای نمایندگان به صحن علنی بازگشت / کمیسیون مشترک منحل شد ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

طرح صیانت با رای نمایندگان به صحن علنی بازگشت / کمیسیون مشترک منحل شد

جلال رشیدی کوچی عضو مخالف کمیسیون صیانت از پایان کار این کمیسیون با نظر نمایندگان خبرداد. او نوشته است: طرح ‎صیانت با رای قاطع نمایندگان من بعد به جای بررسی در کمیسیون مشترک، در صحن مجلس و توسط ۲۹۰ نماینده بررسی خواهد شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi