طرح صیانت، فضای مجازی
طرح صیانت، هم محدودسازی فضای مجازی است، هم مسدودسازی ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

طرح صیانت، هم محدودسازی فضای مجازی است، هم مسدودسازی

نه‌فقط افکار عمومی، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و کارشناسان متعدد نسبت به نتایج زیان‌بار اجرائی‌شدن این طرح در صورت عدم اصلاح هشدار داده‌اند، بلکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را رد کرده و برخی مواد آن‌ را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi