طرح صیانت ، مجلس
کمیسیون جدیدی برای طرح صیانت تشکیل نمی‌شود ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

کمیسیون جدیدی برای طرح صیانت تشکیل نمی‌شود

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس، تاکید کرد: فرآیند گذشته در بررسی طرح صیانت تکرار نخواهد شد و اگر کمیسیون جدیدی نیز شکل بگیرد صرفا برای جمع بندی نهایی گزارش طرح و آماده سازی آن برای ارائه به صحن مجلس است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi