طرح نور ، حجاب
اجرای طرح نور به تقابل در جامعه دامن می زند ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرای طرح نور به تقابل در جامعه دامن می زند

این کار ها در تضعیف دین و دین داری سهم دارند. یک حکم شرعی نباید موجب از هم گسستن اعتماد اجتماعی شود. دین نباید مردم را متفرق کند. دین به ذات خود ظرفیت نفرت اندوزی ندارد، اجبار و اصرار بر طرح هایی مثل طرح نور ایجاد گسست و انزجار می کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi