عباس عبدی ، منافع ملی
عباس عبدی: چین به دولتمردان کنونی ما یاد داد که منافع ملی یعنی چه ۲۱ آذر ۱۴۰۱

عباس عبدی: چین به دولتمردان کنونی ما یاد داد که منافع ملی یعنی چه

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: شاید اغراق نباشد که بگوییم چین بزرگ‌ترین درس و خدمت را به رویکرد رسمی و ساده‌انگارانه موجود در سیاست خارجی ایران تقدیم کرد؛ رویکردی که در برخی از موارد تنه به ساده‌لوحی می‌زند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi