عبدالباقی
درباره سازنده “متروپل” و ارتباطات و عناوین او + یک هشدار درباره سایر پروژه هایش ۰۳ خرداد ۱۴۰۱

درباره سازنده “متروپل” و ارتباطات و عناوین او + یک هشدار درباره سایر پروژه هایش

امید که قوه قضائیه بدون توجه به فشارها و توصیه های احتمالی، پرونده "متروپل" را به گونه ای رسیدگی کند که ضمن اجرای عدالت در این پرونده، درسی به همگان داده شود که جرات نکنند این گونه با جان و مال مردم بازی کنند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi