عربستان و چین ، شورای همکاری خلیج فارس
جزئیات پشت پرده نزدیکی عربستان به چین ۱۵ دی ۱۴۰۱

جزئیات پشت پرده نزدیکی عربستان به چین

سفر اخیر "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین برای دیدار با اعضای شورای همکاری خلیج فارس طوفانی از اضطراب را در واشنگتن به راه انداخت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi