علوم آزمایشگاهی
نمونه گیری از معاینات بالینی ضرورت دارد ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

نمونه گیری از معاینات بالینی ضرورت دارد

دکترای علوم آزمایشگاهی، بر ضرورت مهارت همکاران آزمایشگاهی برای نمونه گیری از معاینات بالینی تاکید کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi