علی اکبر رائفی پور ، مجلس شوری اسلامی ، سکه طلا
جنجال رائفی‌پور و ۱۴۰ سکه طلا در مجلس؛ ماجرا چیست؟ ۰۲ بهمن ۱۴۰۲

جنجال رائفی‌پور و ۱۴۰ سکه طلا در مجلس؛ ماجرا چیست؟

باید دید پرده‌های نهایی این رویارویی میان طیف‌های مختلف اصولگرایی چه خواهد شد؟ گروه‌هایی که قرار بود با تشکیل حاکمیت یکدست به جای برخورد‌های سیاسی و جناحی بر سر قدرت، تلاش خود را معطوف تحقق توسعه و پیشرفت کشور کنند، اما به اندازه‌ای بر سر تکه‌های کیک قدرت دچار تنازع و درگیری شده‌اند که روزی نیست پرونده تازه‌ای از تخلفات هم را رو نکنند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi