عملیات انتحاری
این توطئه خطرناک را خنثی کنید ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

این توطئه خطرناک را خنثی کنید

نکته بسیار مهم اینست که به گروهی با ویژگی‌های طالبان نمی‌توان اعتماد کرد و کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند به حسن همجواری این گروه اعتماد نمایند، در نهایت ساده‌لوحی قرار دارند. از رفتار و حتی گفتار سران طالبان کاملاً پیداست که آن‌ها در حال خریدن فرصت برای تثبیت کامل قدرت خود هستند تا در زمان مناسب بتوانند مأموریت خود را که تحقق اهداف سلطه‌گرانه آمریکا در منطقه است به اجرا درآورند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi