عملیات محرم
شهید محسن رست در عملیات محرم ۳۰ کیلومتر در خاک عراق پیشروی کرد ۱۱ دی ۱۴۰۰

شهید محسن رست در عملیات محرم ۳۰ کیلومتر در خاک عراق پیشروی کرد

شهید محسن رست به همراه دلاور مردان لشگر علی ابن ابیطالب ع در عملیات محرم ، 30 کیلومتر در خاک عراق پیشروی کرد .

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi