فاز 3
تحویل فاز ۳ شهر به شهرداری پرند/تحقق درخواست ۹ ساله شهروندان ۰۲ دی ۱۴۰۰

تحویل فاز ۳ شهر به شهرداری پرند/تحقق درخواست ۹ ساله شهروندان

با گذشت حدود شش سال از عدم تحویل و مذاکرات بی نتیجه در خصوص فازهای 3 تا 6 شهر پرند، سرانجام با پیگیری‌های شهرداری به نتیجه رسید.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi