فرجام خشونت ، رخدادهای ناگوار
به فرجام خشونت بیندیشید ۲۹ آبان ۱۴۰۱

به فرجام خشونت بیندیشید

رخدادهای ناگوار این روزها، کام همه را تلخ نموده است و جامعه را به سوی التهاب بیشتر می‌کشاند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi