فرشاد مومنی،شورای نگهبان،رای مردم
کاندیداها به اسم برنامه آرزوهایشان را پخش نکنند ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

کاندیداها به اسم برنامه آرزوهایشان را پخش نکنند

دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان که در نشست اندیشه توسعه و شاقول‌ های اعتبارسنجی برنامه کاندیداها سخن می‌گفت، با بیان اینکه متاسفانه کشور ما به صورت مزمن، گرفتار مواجه شدن با شوک‌ های پرشمار با منشا داخلی و خارجی است و این وضعیت کشور ما را دچار سرگیجگی، راه گم کردگی و از دست دادن جهت‌ های درست برای اداره نظام ملی کرده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi