فرهاد میثمی
دیده‌ها نگران جسمی تکیده و دوخته به تدبیر دستگاه قضا ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

دیده‌ها نگران جسمی تکیده و دوخته به تدبیر دستگاه قضا

در روزهای اخیر جعفر پناهی، کارگردان سینما که گفته می‌شود در اعتصاب غذا به‌سرمی‌برد، از زندان آزاد شد و این امیدواری را در بسیاری زنده کرد که پرونده فرهاد میثمی و دیگر زندانیان سیاسی نیز مورد بازنگری قرار گیرد و این بازنگری به آزادی آنها منجر شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi