فروش بنزین
ارزان فروشی بنزین به کشورهای دیگر در شرایط سخت اقتصادی توسط وزارت نفت! ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

ارزان فروشی بنزین به کشورهای دیگر در شرایط سخت اقتصادی توسط وزارت نفت!

سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: وزارت صمت هیچ مجوزی برای جهت صادرات فراورده برای بخش خصوصی صادر نکرده و طبق قانون صادرات فراوده و نفت در حوزه مسئولیت شرکت ملی نفت است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi