فساد فولاد
فساد فولاد راچه کسی علنبی کرد /مجلس :ما علنی نکردیم! ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

فساد فولاد راچه کسی علنبی کرد /مجلس :ما علنی نکردیم!

قالیباف تاکید کرد: مجلس لیستی از تحقیق و تفحص فولاد مبارکه علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است، اما شرکت‌های خصولتی مثل فولاد که سال‌ها حیاط خلوت بوده اند باید شفاف شود.

ترکش‌های سیاسیِ فسادِ فولاد ۰۱ شهریور ۱۴۰۱

ترکش‌های سیاسیِ فسادِ فولاد

رئیس‌جمهور، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد: «تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آن‌ها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.»

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi