فساد چای دبش ، دولت رئیسی
فساد چای دبش در همین دولت رخ داد و تلاش شد مسکوت بماند/ از پرونده چه خبر؟ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

فساد چای دبش در همین دولت رخ داد و تلاش شد مسکوت بماند/ از پرونده چه خبر؟

«بزرگ‌ترین مورد رشوه، فساد و روابط ناسالم، فساد چای دبش است که در همین دولت رخ داده و متأسفانه تلاش شده مسکوت بماند و فسادنمائی تلقی شود. وجود این آلودگی‌ها در ادارات و دستگاه‌های دولتی به معنای اعم، موجب شده کار‌های مردم مختل شوند، پارتی‌بازی رواج پیدا کند و ویژه‌خواری و رانت‌خواری به اموری عادی و معمول تبدیل شوند.»

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi