فشار معیشتی
هنوز هم تورم و فشار معیشتی مردم تقصیر روحانی است! ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

هنوز هم تورم و فشار معیشتی مردم تقصیر روحانی است!

به شکل واضحی فشارها بر دولت افزایش پیداکرده است، چراکه مشکلات روزمره مردم بیشتر شده و تورم هم هرروز مسیر صعودی خود را طی می‌کند. این در حالی است که دولت با وعده حل کردن تمام مشکلات به اتکای توان داخلی روی کارآمد

logo-samandehi