فقر
محرومان، محروم‌تر می‌شوند ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

محرومان، محروم‌تر می‌شوند

برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبردهای کلانِ کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند.

اقتصاد دستوری، عامل گسترش فقر است ۰۲ آبان ۱۴۰۱

اقتصاد دستوری، عامل گسترش فقر است

«فقر گرسنگی، فقر نداشتن لباس و سرپناه، بیمار شدن و درمان نداشتن، مدرسه نرفتن و بی‌سواد بودن» این تعریفی است که پیش‌تر بانک جهانی از فقر داشت. در یک کلام فقر یعنی نبود رفاه. حالا باید دید با این تعریف چند نفر در ایران فقیر هستند و چند نفر زیر خط فقر هستند؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi