فقر ،ضریب جینی،بانک جهانی
فقر و نابرابری در ایران، ضریب جینی را هم از کار انداخت ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

فقر و نابرابری در ایران، ضریب جینی را هم از کار انداخت

براساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2011 حدود 20درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند در حالی‌که در سال 2021 بیش از 28.1درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi