فقر و ثروت
نقشه جدید فقر و ثروت در ایران/ ۳۵درصد ایرانی‌ها فقیر، ۵۷ درصد جزء طبقه متوسط و ۸ درصد ثروتمند هستند ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

نقشه جدید فقر و ثروت در ایران/ ۳۵درصد ایرانی‌ها فقیر، ۵۷ درصد جزء طبقه متوسط و ۸ درصد ثروتمند هستند

در مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳درصد خانوارهای ایرانی نفر یارانه‌بگیر هستند که از این میزان، ۳۵درصد فقیر، ۵۷درصد جزو طبقه متوسط و ۸درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi