فهرست سیاه
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند ۳۰ مهر ۱۴۰۱

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi