فوت دختر 12 ساله
فوت دختر ۱۲ ساله در جریان «تیراندازی پلیس به یک خودرو»! ۰۶ دی ۱۴۰۱

فوت دختر ۱۲ ساله در جریان «تیراندازی پلیس به یک خودرو»!

نماینده مردم غرب هرمزگان ضمن تسلیت این رخداد به همه همشهریان عزیز در بستک و خانواده اعتباری، تأکید کرد: این موضوع را از طریق مراجع عالی پیگیری و طرح سوال از وزیر کشور را نیز در این زمینه در دستور کار دارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi