قانون کار
۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان حقوق برای ۱۲ ساعت کار کامل! ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان حقوق برای ۱۲ ساعت کار کامل!

حقوق فروردین در کارگاه‌های کوچک چقدر است؟ کارگران نگران بی عدالتیِ مزدی هستند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi