قتل ، زنان ، خشونت
آمار وحشتناک قتل زنان توسط مردان؛ ۲۳ زن در کمتر از دو ماه! ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

آمار وحشتناک قتل زنان توسط مردان؛ ۲۳ زن در کمتر از دو ماه!

روزنامه اعتماد از کشته شدن دست کم ۲۳ زن از ابتدای سال تا ۱۵ اردیبهشت توسط مردان خانواده خبر داده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi